COVID-19

Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™
Anticiperend op wetenschappelijk bewijs sinds 2004 dat UV-C licht in de lichtsterkte 254nm virussen, bacteriën en schimmels elimineert adviseren wij, naast de door de overheid en het RIVM geadviseerde afstand- en hygiënemaatregelen, toepassing van het unieke Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™ voor gebruik in alle binnenruimtes tot 110m²/ 275m³. Het Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™ is samengesteld uit een serie geavanceerde Clean Air Optima® luchtreinigers met deze UV-C technologie:

UV Plasma ionisator luchtreiniger CA-401
Geschikt voor ruimtes tot: 60m² / 150m³
• Volledig geluidloze luchtreiniging mogelijk!
• Eenvoudige filterreiniging!
• Geen vervangfilters nodig!
• Professionele luchtreiniger
• 5-voudige filtertechniek!
• Coronavirus Preventie Techiek: UV-C + Ionisator
……………………………………………………………………………………………………………………

HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-506
Geschikt voor ruimtes tot: 60m² / 150m³
• Ultrastille luchtreiniger!
• Filtercapaciteit tot 99,97% / deeltjes > 0.3 micron!
• HEPA Filter klasse H13
• 2 ventilatoren
• CADR 220m³ deeltjesvrije lucht /uur!
• 6-voudige filtertechniek!
• Coronavirus Preventie Techniek: UV-C + TiO2 + HEPA + Duo Ionisator +
   CADR 220m³/h

• Digitaal bedieningspaneel
• Professionele luchtreiniger
• Ideaal voor de slaapkamer, woon- werk- fitness en behandelruimtes etc.
……………………………………………………………………………………………………………………

HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-508
Geschikt voor ruimtes tot: 80m² / 200m³
• Ultrastille luchtreiniger!
• Filtercapaciteit tot 99,97% / deeltjes > 0.3 micron!
• HEPA Filter klasse H13
• 2 ventilatoren
• CADR 240m³ deeltjesvrije lucht /uur!
• 6-voudige filtertechniek
• Coronavirus Preventie Techniek: UV-C + TiO2 + HEPA + Duo Ionisator +
   CADR 240m³/h

• Digitaal bedieningspaneel
• Professionele luchtreiniger
• Ideaal voor de woonkamer, kantoor, grotere ruimtes zoals in hotel en restaurant,
   klaslokalen, verpleeg- en behandelruimtes, huisarts-, tandarts- en fysiopraktijk,
   sportscholen, fitnessruimtes etc. etc.
……………………………………………………………………………………………………………………

Intelligente HEPA UV Ionisator luchtreiniger CA-509Pro Smart
Geschikt voor ruimtes tot: 90m² / 225m³
• Ultrastil met sleepmode! 10dB(A)
• Filtercapaciteit tot 99,97% / deeltjes > 0.3 micron!
• Intelligent Particle Sensor™
• Digitale monitoring luchtkwaliteit!
• HEPA Filter klasse H13
• CADR 400m³ deeltjesvrije lucht /uur!
• 10-voudige filtertechniek
• Coronavirus Preventie Techniek: 2x UV-C + 2x HEPA + 2x Ionisator +
   CADR 400m³/h

• Digitaal bedieningspaneel
• Professionele luchtreiniger
• Ideaal voor de woonkamer, kantoor, grotere ruimtes zoals in hotel en restaurant,
   klaslokalen, verpleeg- en behandelruimtes, huisarts-, tandarts- en fysiopraktijk,
   sportscholen, fitnessruimtes etc. etc.
……………………………………………………………………………………………………………………

Intelligente HEPA UV Ionisator luchtreiniger CA-510Pro Smart
Geschikt voor ruimtes tot: 110m² / 275m³
• Ultrastil met sleepmode! 10dB(A)
• Filtercapaciteit tot 99,97% / deeltjes > 0.3 micron!
• Intelligent Particle Sensor™
• Digitale monitoring luchtkwaliteit!
• HEPA Filter klasse H13
• CADR 468m³ deeltjesvrije lucht /uur!
• 10-voudige filtertechniek
• Coronavirus Preventie Techniek: 2x UV-C + 2x HEPA + 2x Ionisator +
   CADR 468m³/h

• Digitaal bedieningspaneel
• Professionele luchtreiniger
• Ideaal voor de woonkamer, kantoor, grotere ruimtes zoals in hotel en restaurant,
   klaslokalen, verpleeg- en behandelruimtes, huisarts-, tandarts- en fysiopraktijk,
   sportscholen, fitnessruimtes etc. etc.
……………………………………………………………………………………………………………………

Abstract
Een nieuw humaan coronavirus dat SARS-CoV-2 wordt genoemd, verscheen eind 2019 voor het eerst in Wuhan, China en heeft intussen een wereldwijde pandemie veroorzaakt. Het nieuwe Coronavirus SARS-CoV-2 is de verwekker van COVID-19: een besmettelijke ziekte veroorzaakt door dit nieuwe coronavirus. De ziekte veroorzaakt luchtwegklachten (zoals bij de griep) met symptomen zoals hoesten, koorts en (in ernstigere gevallen) ademhalingsproblemen.

De overheid samen met de desbetreffende officiële instanties adviseren uzelf te beschermen door regelmatig uw handen te wassen, uw gezicht niet aan te raken en nauwe contacten te vermijden (binnen 1,5 meter) met mensen die ziekteverschijnselen hebben.

Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen), indirecte transmissie via oppervlakten (deurklinken etc.) en transmissie door luchtgedragen coronavirussen, met name in de binnenruimte via zogenaamde aërosolen.

Aërosolen zijn kleine vaste of vloeibare deeltjes die in de lucht zweven.

Het risico van coronavirus SARS-CoV-2 aërosolen en schadelijke stoffen in de binnenlucht
De binnenruimte is de typische verblijfplaats geworden voor de moderne mens. Vaak wordt hier tot 90 procent van de tijd doorgebracht. Per dag ademt een mens gemiddeld 18 tot 24.000 keer in en uit. Dit betekent dat een volwassen gemiddeld groot mens ca. 20 kubieke meter lucht inademt. Dit luchtvolume komt overeen met een gewicht van ca. 25 kilogram. Dat overtreft in hoge mate de massa van de per dag gebruikte levensmiddelen en drinkwater. Terwijl levensmiddelen en water zorgvuldig geselecteerd kunnen worden, is dit in de regel bij ademlucht niet mogelijk. Veel studies hebben aangetoond dat de lucht binnenshuis vaak 2 tot 5 tot zelfs 100 keer meer vervuild is dan de lucht buiten. Het EPA (Environmental Protection Agency) - het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming in de Verenigde Staten - concludeerde na onderzoek dat er meer bezorgdheid bestaat over luchtvervuiling binnenshuis, dan buitenshuis.

Het coronavirus verspreidt zich in rap tempo verder over de hele wereld en kiest als besmettingsweg vooral de binnenruimte: de typische verblijfplaats voor de moderne mens. Hierdoor kan het coronavirus SARS-CoV-2 als verwekker van de besmettelijke ziekte COVID-19 toegevoegd worden aan de lange lijst van bedreigingen voor onze gezondheid door de slechte kwaliteit van de ademlucht in onze woningen, kantoren, werk- en behandelruimtes, scholen, openbare ruimtes, instellingen etc.

Net zoals alle andere virussen, heeft dit nieuwe coronavirus een drager (gastheer) nodig zoals druppels, stofdeeltjes of andere pathogenen (biologische ziekteverwekkers) in de lucht. Pathogenen kunnen zich op verschillende manieren verspreiden, bijvoorbeeld door de lucht en zo een besmetting veroorzaken.

Virussen zijn DNA-moleculen en hebben een gastheer nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen en kunnen niet worden behandeld met antibiotica maar hebben daarvoor een vaccin nodig.

Als COVID-19 besmette mensen in de binnenruimte hoesten, kuchen, niezen of praten worden microfijne vochtdruppeltjes verspreidt, zogenaamde Aërosolen, die vanuit de keel door de mond worden uitgestoten in de binnenruimte en daar langere tijd kunnen blijven zweven. Deze vochtdruppeltjes (Aërosolen) als drager van SARS-CoV-2 virussen en ziektekiemen en kunnen zich ook afzetten op oppervlakten. Om die reden is het van belang een goede hygiëne door regelmatig de handen te wassen, in de elleboog te hoesten en te niezen, de binnenruimte te ventileren en het aantal personen in binnenruimtes te beperken.

De praktijk is weerbarstig, niet iedereen zal zich hieraan kunnen houden (een niesbui kan zich ook onverwacht snel voordoen) waardoor de corona ziektekiemen in druppelvorm op oppervlakten terecht komen en in de vorm van aërosolen voor langere tijd zwevend in de binnenruimte aanwezig blijven.

Zoals recent door onderzoek is aangetoond (rapport NEJM 17-03-2020), heeft het SARSCoV-2 virus in de binnenruimte een relatief lange halveringstijd van ongeveer 1 uur (de tijd dat de concentratie van het besmettelijke virusdeeltje met de helft daalt) waardoor besmette Aërosolen (kleine vaste of vloeibare deeltjes) urenlang in de binnenlucht kunnen blijven zweven.

Ultraviolette gevoeligheid van het SARS-CoV-2 virus dat de COVID-19 ziekte veroorzaakt
SARS-CoV-2 is genetisch het meest verwant aan het SARS-coronavirus dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio’s voor uitbraken zorgde.

In onderzoekrapportages uit 2004 werd o.a. door de WHO (World Health Organization) geconcludeerd dat dit 2003 SARS-CoV virus geïnactiveerd werd door ultraviolet licht (UV-C) bij 254 nm, een behandeling van 65°C of hoger, alkalische (pH>12) of zure (pH<3) condities.

In honderden laboratorium studies is aangetoond dat ultraviolet licht virussen, bacteriën en schimmels kan vernietigen (Kowalski 2009). Specifieke testen op het SARS-CoV-2 virus zijn nog niet geheel afgesloten, maar veel andere testen op verwante coronavirussen, waaronder het SARS-coronavirus, bevestigen dat ze zeer gevoelig zijn voor inactivering door ultraviolet licht.

UV licht is onderverdeeld in verschillende classificaties: UV-A (320-400nm) UV-B (280-320nm en UV-C (200-280nm). UV-C energie in het bereik van 240-280 nm wordt goed geabsorbeerd door micro-organismen. De energie van het UV-C licht verstoort het DNA en voorkomt dat micro-organismen zoals het SARS-CoV-2 virus zich kunnen delen. Uit onderzoek is gebleken dat UV-C licht met een golflengte van exact 253,7 nm het beste resultaat wordt bereikt. Om die reden is de serie Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™: Luchtreinigers CA-401, CA-506, CA-508, CA-509Pro Smart en CA-510Pro Smart standaard uitgerust met UV-C lampen met een golflengte van 254 nm.

De UV-C binnenlucht desinfectie methode wordt sinds vele jaren toegepast in diverse sectoren en is een veilig, economisch en milieuvriendelijk alternatief voor andere ontsmettingsmethoden.

Effect van de Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™
Infectiegevaren door aanwezigheid en ophoping van virussen in de binnenruimte laten zich verminderen door de serie effectieve en praktisch geruisloze luchtreinigers met UV-C technologie uit het Clean Air Optima® Luchtreinigers - Coronavirus Prevention Concept™.

Bedreiging in de binnenruimte door micro-organismen zoals het SARS-CoV-2 virus kan worden verminderd, allergie patiënten kunnen weer rustiger slapen, astmapatiënten makkelijker ademen. Passief- en actief rokers gaat het merkbaar beter. Fijnstof en Sick-Building-Syndrom veroorzakend binnenruimtegif zoals formaldehyde en zelfs tabaksrook verliezen hun bedreiging voor de menselijke gezondheid.

Meer info UV-C: https://www.cleanair-online.nl/info/UV-C-licht
Meer info bacteriën-virussen: https://www.cleanair-online.nl/info/bacterien-virussen

Product advies ➞ beste oplossingen

HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-506

Geschikt tot: 60m² / 150m³ / 645ft²
HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-506

€ 189,-

Bestellen Meer info

HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-508

Geschikt tot: 80m² / 200m³ / 860ft²
HEPA UV ionisator luchtreiniger CA-508

€ 229,-

Bestellen Meer info

Intelligente HEPA UV luchtreiniger CA-509Pro

Geschikt tot: 90m² / 225m³ / 965ft²
Intelligente HEPA UV luchtreiniger CA-509Pro

€ 349,-

Bestellen Meer info

Intelligente HEPA UV luchtreiniger CA-510Pro

Geschikt tot: 110m² / 275m³ / 1180ft²
Intelligente HEPA UV luchtreiniger CA-510Pro

€ 449,-

Bestellen Meer info

UV Plasma ionisator luchtreiniger CA-401

Geschikt tot: 60m² / 150m³ / 645ft²
UV Plasma ionisator luchtreiniger CA-401

€ 269,-

Bestellen Meer info

Filterspectrum

Huistofmijt, huisstof en pollen

Allergenen in het binnenmilieu kunnen afkomstig zijn van o.a. huisstofmijten, dieren, schimmels en pollen.

Lees meer

Vogelstof

Bij kanaries, parkieten & Co kunnen vogelmijten tot allergische reacties leiden.

Lees meer

Bacteriën, Virussen

Deactiveren van luchtgedragen micro-organismes zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen.

Lees meer

Sigarettenrook

Hoogefficiënte systemen van Clean Air Optima elimineren tabaksrook.

Lees meer

Nare geuren

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee.

Lees meer

Schadelijke gassen & fijnstof

Fijn stof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden.

Lees meer

Daarom!

  • "Clean Air Optima" Nederlands merk!
  • 20 jaar online specialist in luchtbehandelingssystemen
  • Effectieve producten in hoogwaardige kwaliteit
  • Wereldwijd honderdduizenden tevreden gebruikers
  • Échte vakkundige advisering bel 074 - 2670 145 (09:00 tot 12:30)
  • Online product adviseur, klik hier
  • FAQ - Veelgestelde vragen. klik hier
  • Snel contact. klik hier
  • DIRECT offerte. klik hier
  • Ook in de winkel verkrijgbaar bij Media Markt, Expert, EP, enz... klik hier voor offline store locator