Garantie en service

Clean Air Optima garantie en service

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorziet Clean Air Optima u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan - indien van toepassing - in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

Garantie en service procedure

1. Artikel defect ontvangen
2. Artikelreclamatie melden
3. Garantietermijn
4. Reparatiekosten
5. Reparatieperiode
6. Retourneren
7. Klacht


1. Artikel defect ontvangenHeeft u een defect artikel ontvangen of is dit stuk gegaan binnen de zichttermijn van 14 dagen? Meld het defect ontvangen artikel aan via het contactformulier.
Vul uw contactgegevens in en kies bij de reden van contact voor: Reclamatie: Artikel defect ontvangen

Voor een correcte afhandeling verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: klantnummer, aankoopdatum, omschrijving reclamatie en telefoonnummer. Na het versturen van het contactverzoek, ontvangt u binnen 24 uur verdere instructies per e-mail.

2. Artikelreclamatie meldena. Reclamatie of defect binnen garantie
Wanneer uw artikel defect is, kunt u dit melden via het contactformulier. Vul uw contactgegevens in en kies bij de reden van contact voor:
• Reclamatie: Artikel defect binnen garantie.

Voor een correcte afhandeling verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: klantnummer, aankoopdatum, omschrijving reclamatie en telefoonnummer. Na het versturen van het contactverzoek, ontvangt u binnen 24 uur verdere instructies per e-mail.

Bij ontvangst van het defecte artikel, wordt bekekeken of de garantiebepalingen zoals omschreven in de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Indien de klacht gegrond is, wordt de reclamatie direct in behandeling genomen.

b. Reclamatie of defect buiten garantie
Wanneer uw artikel defect is, kunt u dit melden via het contactformulier. Vul uw contactgegevens in en kies bij de reden van contact voor:
• Reclamatie: Artikel defect buiten garantie.

Voor een correcte afhandeling verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: klantnummer, aankoopdatum, omschrijving reclamatie en telefoonnummer. Na het versturen van het contactverzoek, ontvangt u binnen 24 uur verdere instructies per e-mail.

Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij Clean Air Optima terecht. U mag redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren en is het gebrek aan het product buiten uw schuld om ontstaan, dan zal Clean Air Optima het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaken wij de snelle afhandeling van uw reclamatie.

3. GarantietermijnDe tevredenheid van de klant is ons uitgangspunt en u mag ervan uitgaan dat bij Clean Air Optima bestelde artikelen kwalitatief hoogwaardige producten zijn. Daarom hanteren wij een garantieperiode van minimaal twee jaar, dit is afhankelijk van het product.

Clean Air Optima volgt bij het afhandelen van reclamaties uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument heeft op basis van de wet. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten

4. Reparatiekostena) Binnen garantie
Als de klacht gegrond is, komen alle kosten voor het omruilen of laten repareren van artikelen (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Clean Air Optima.

b) Buiten de garantie
Bij reparaties of ruilingen buiten garantie, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten te betalen. Indien er kosten verbonden zijn aan het oplossen van de reclamatie, informeren wij u vooraf.

Gegronde klacht: De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:
• Beschadiging door opzet, of door nalatigheid
• Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
• Normale slijtage en/of beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

5. ReparatieperiodeVanaf het moment dat een te repareren artikel bij de Clean Air Optima klantenservice is ontvangen, duurt het maximaal 10 werkdagen tot uw artikel gerepareerd retour ontvangt. Indien de afwikkeling onverhoopt langer duurt, nemen wij contact met u op.

Als een artikel niet gerepareerd kan worden, informeren we u binnen deze periode over de verdere afwikkeling.

6. RetournerenU heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Middels het contactformulier kunt u een retour aanmelden.
Vul uw contactgegevens in en kies bij de reden van contact voor: Retourneren: Binnen zichttermijn van 14 dagen

Voor een correcte afhandeling verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden: klantnummer, aankoopdatum, omschrijving reclamatie en telefoonnummer. Na het versturen van het contactverzoek, ontvangt u binnen 24 uur verdere instructies per e-mail.

Of maak gebruik van ons formulier voor herroeping: Modelformulier voor herroeping (PDF) (Niet verplicht.)

U kunt tevens gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wanneer u gebruik maakt van onze online aanmeldprocedure ontvangt u een retourlabel. Bij gebruik van dit retourlabel is de retourzending kosteloos.

Indien u op eigen initiatief via een andere vervoeder het product terugstuurt, komen de kosten van de retour voor uw eigen rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres

Clean Air Optima International B.V.
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Hengelo
Nederland


7. Hoe kan ik een klacht indienen?Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U ontvangt van uw klacht geen ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen ontvangt u een inhoudelijke reactie.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Filterspectrum

Huistofmijt, huisstof en pollen

Allergenen in het binnenmilieu kunnen afkomstig zijn van o.a. huisstofmijten, dieren, schimmels en pollen.

Lees meer

Vogelstof

Bij kanaries, parkieten & Co kunnen vogelmijten tot allergische reacties leiden.

Lees meer

Bacteriën, Virussen

Deactiveren van luchtgedragen micro-organismes zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen.

Lees meer

Sigarettenrook

Hoogefficiënte systemen van Clean Air Optima elimineren tabaksrook.

Lees meer

Nare geuren

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee.

Lees meer

Schadelijke gassen & fijnstof

Fijn stof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden.

Lees meer

Daarom!

  • "Clean Air Optima" Nederlands merk!
  • 20 jaar online specialist in luchtbehandelingssystemen
  • Effectieve producten in hoogwaardige kwaliteit
  • Wereldwijd honderdduizenden tevreden gebruikers
  • Échte vakkundige advisering bel 074 - 2670 145 (09:00 tot 12:30)
  • Online product adviseur, klik hier
  • FAQ - Veelgestelde vragen. klik hier
  • Snel contact. klik hier
  • DIRECT offerte. klik hier
  • Ook in de winkel verkrijgbaar bij Media Markt, Expert, EP, enz... klik hier voor offline store locator